гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" №6, ет. 2, офис 7
Сушилни камери от метало-конструкция

СУШИЛНИ КАМЕРИ С МЕЖДИНЕН ТАВАН /МТ/ ОТ МЕТАЛОКОНСТРУКЦИЯ

КЛИМАТЕТ проектира, изработва, изгражда, ремонтира, оптимизира и пуска в експлоатация сушилни камери за всякакъв вид дървесина с пълна ватоматизация на сушилния процес. Сушилните камери могат да бъдат с вметимост от 0.5 m3 / 250 m3 дървесина.

Размерите и обема на сушилните камери с междинен таван се задават и избират според производствените нуждите на клиента, като благодарение на дългогодишния ни опит и множеството варианти на сушилни камери които сме пуснали в експлоатация се стараем да дадем нашата най-добра техническа консултация и оптимален вариант на конструкцията.

Оборудването на сушилните камери включва:

 калорифери стоманени оребрени
 вентилатори осеви реверсивни
 вентилаторна рама
 междинен таван
 отоплителна инсталация
 въздуховоди за свеж и отработен въздух
 клапи с ел. задвижване, управлявани с микропроцесорна система
 инсталация за навлажняване
 компютърна система за автоматизиране управлението на сушилния процес. Режимът на сушене се задава и поддържа автоматично, с помоща на микропроцесорен контролер, чрез които се осъществява сушенето с над 100 режима, които контролера подбира в зависимост от дебелината и вида на дървесината. Измерва се влагата на самия материал.

Измерването става с помоща на сонди разположени на различни места в сушилната камера, което позволява равномерно автоматизирано следене и управление на сушилния процес. Сондите измерват влажноста на материала и процесът се управлява в зависимост от нея.

ЗАБ. СУШЕНЕТО СТАВА ПО ЛОГИКА, НЕ ПО ВРЕМЕ, което намалява времето и разхода на енергия за изсушаването на дървесината. При достигане на зададената крайна влажност на материала работата на сушилната камера се прекратява автоматично.

 силово управление на вентилаторите

Оборудването на котелното включва:

 котел стоманен за изгаряне на дървесни отпадъци
 помпи циркулационни и питателни
 обезопасителна инсталация (при воден вариант) или кондензатна инсталация (при парен вариант)