гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" №6, ет. 2, офис 7
Водогрейни и парни стоманени котли

ВОДОГРЕЙНИ И ПАРНИ СТОМАНЕНИ КОТЛИ НА ТЕЧНО И ТВЪРДО ГОРИВО

Климатет произвежда, ремонтира и поддържа водогрейни и парни стоманеи котли на течно и твърдо гориво / дърва, въглища, отпадъци, трици, талаш, изрезки, капаци от дървопреработка/. Мощността на котлите е от 15 / 2500 kW.

Водогрейните котли са предназначени за сушилни камери за дървесина, сушилни за билки, инертни материали, отопление на производствени помещения, оранжерии, мандри, училища, жилищни сгради, хотели.
Парните котли са предназначени зза подаване на пара към парилни камери, мандри и всякакъв вид друго производство нуждаещо се от пара като топлоосител.

Котлите на КЛИМАТЕТ са лесни за експлоатация и поддръжка и са високопроизводителни и надеждни. Имат безупречно и безопасно действие. Добро решение за производство на топла вода и пара. Широк воден и паров обем. Готови за върхови и парови нужди – подходящи за колебливи парови и водни нужди.

Котлите на КЛИМАТЕТ отговарят на всички изисквания на БДС. Всеки котел е придружен със следният набор документи:

 паспорт
 техническа документация – изготвена и одобрена от лицензирана организация
 сертификати
 инструкция за експлоатация и монтаж
 гаранционна карта

Котлите могат да бъдат оборудвани с устройство за автоматично падаване на горивото – шнек. Използва се за подаване на талаш, трици, люпки, костилки и др.
Шнековото устройство се захранва от бункер, мотокар или директно от аспирацията. Този вариант на котел с шнек, води до намаляване на субективните фактоир при работа на котела.