гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" №6, ет. 2, офис 7
Автоматизация на сушилни камери

АВТОМАТИЗАЦИЯ ЗА СУШИЛНИ КАМЕРИ

Фирма КЛИМАТЕТ предлага пълна автоматизация за сушилни камери осигуряваща плавно и безгрешно сушене през цялото времетраене на сушилния процес за всякакъв вид дървесина. При пълната автоматизация на сушенето се избягват изцяло субективните фактори.

При сушене с пълна автоматизация всички важни параметри се следят и контролират постоянно от микропроцесорна система, което води до едно оптимално сушене с малки топлинни загуби, без напуквания, усуквания и напрежения в дървесината.

Режима на сушене се задава и поддържа автоматично от микропроцесорния контролер. Чрез микропроцесорния контролер се осъществява сушене с над 100 режима на работа. Микропроцесорния контролер подбира и контролира режима на сушене в зависимост от от два основни параметъра – дължината и вида на дървесината.

Сушенето става по логика, не по време, което намалява времетраенето и разхода на енергия за изсушаването на обема дървесина. При достигането на зададената крайна влажност и температура на материала работата на сушилната камера се прекратява автоматично.