гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" №6, ет. 2, офис 7

РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА

Фирмата извършва ремонт и поддръжка на отоплителни котли на твърдо и течно гориво.

Ремонт и поддръжка на сушилни камери за дървесина, стерилизиращи камери за дървесина (европалети) , пропарващи камери (парилки). Ремонт на котлите ГНВ 150, ГНВ 250, ГНВ 350, ГНВ 550, ГНВ 650, ГНВ 1000 също и ПКМ 1, ПКМ 1.6, ПКМ 2.5, ПКМ 4, ПКМ 6.5, ПКМ КМ12 и Тракия.

Подмяна и ремонт на тръбни решетки (огледала), тръбен сноп и КПА.

Нашите специалисти извършват огледи, консултации и констатации на бече съществуващи отоплителни инсталации в производствени халети, предприятия, малки цехове, работилници, училища и детски градини.

Ремонт и подмяна на гореспоменатите отоплителни инсталации.

Климатет изгражда и ремонтира предогнища на котли за изгаряне на твърдо гориво.

Изпрати запитване