гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" №6, ет. 2, офис 7
Пропарващи камери за дървесина (парилки)

ПРОПАРВАЩИ КАМЕРИ ЗА ДЪРВЕСИНА /ПАРИЛКИ/

Пропарването е процес, при който се променят някои от физико-механичните и химични свойства на дървесината. Някои от тези свойства се променят временно, други трайно.
Временните промени на физико-механичните свойства улесняват обработването на дървесината. Трайните промени на физико-механичните свойства подобряват качеството и продължителността на употреба на дървесината.

Временното изменение на физико-механичните свойства се състои в промяна на влажността, якостта на смачкване и огъване, гъвкавостта. Трайното изменение на физико-механичните свойства обхваща цвета, твърдостта и обемното тегло.

Пропарва се предимно широколистна дървесина. По време на пропарването дървесината получава еднаква влажност по целия обем – около 45%, независимо от първоначалната влажност.

Сухата дървесина увеличава влажността си, а наситено влажната /80 – 100%/ ще отдели част от капилярната си вода.
След пропарването се намалява разликата между ядрото и беловината, намалява се набъбването и съсъхването, подобрява се якостта на огъване и твърдостта на удар.

Оцветяването на дървесината по време на пропарването се дължи на отделянето на дебилни вищиства, соли и захари. Ето защо продължителността на пропарване, и регулира цвета на дървесината.