гр. Пазарджик, ул. "Ген. Гурко" №6, ет. 2, офис 7
Стерилизиращи камери за европалети

СТЕРИЛИЗИРАЩИ КАМЕРИ ЗА ЕВРОПАЛЕТИ

Стерилизиращите камери са специално оборудвани за извършване на термична обработка /стерилизация/ на палети и друг дървен опаковъчен материал /ДОМ/, според изискванията на българските фитосанитарни власти. От 2005 г. за страните членки на Европейския Съюз е в сила Стандарт 15 IPPS – International Plant Protection Convention.

Според този стандарт, палетите предназначени за експорт трябва да бъдат стерилизирани за да се избегне пренасянето между страните на паточени /бактерии, гъби/ и вредни насекоми по дървесината. Всички камери са придружени с протокол за автоматизация от Метрологичен Институт.

Термичната обработка се състои в следното: трябва да се развие температура в центъра на най-дебелите части на дървения опаковъчен материал в продължение на 30 min.

Стерилизиращата камера е снабдена с архивиращо и печатащо устройство които се използват след приключване процеса на стерилизация на дървения опаковъчен материал. След приключване процеса на стерилизация на дървения опаковъчен материал, следва равномерно охлаждане с цел да не се получат напрежения в материала. Прави се разпечатка на процеса на стерилизиране на хартиен носител на който се виждат следните показатели:

1. Юридическото название на фирмата извършила стерилизирането
2. Булстат на фирмата
3. Дата на стерилизиране
4. Продължителност на стерилизиране
5. Графика t°/min на процеса на стерилизиране

Панелите преминали през тази обработка се маркират с печат, изписващ сертификационният номер на фирмата производител.